Ở Việt nam trang

 

 

 

 

 

Chúng ta được

gọi là sứ mệnh của chúng ta bằng cách là lễ đặt tên việc chủ động sống theo Giáo hội Công giáo của chúng ta niềm tin bằng cách tuyên bố lời của Chúa, Jesus Christ, trong tất cả những gì chúng ta nói và làm, phục vụ người của Chúa và xây dựng một cộng đồng tràn đầy thánh thần ấp ủ bởi đó là kinh thánh và Sacraments.

 

Các khối thường xuyên

 

Sứ đạo cơ bản thông tin

 

lời cầu nguyện

 

sứ đạo yêu cầu đăng ký

 

Niềm tin đội hình mẫu đăng ký

 

Sự hình thành niềm tin tin tức